Iluminace 2/2011

/ Iluminace 2/2011
3,95 
Nie je na sklade
Časopis pre teóriu, históriu a estetiku filmu
Verzia pre tlač
Zdieľam:

Anotácia

Články
Michal Večeřa: Rozvoj filmové výroby v českých zemích na konci 10. a počátkem 20. let. Případ společnosti Praga-film

Články k tématu
Editorial
Bernhard Siegert: Pohled jako narušení obrazu. Mezi mimézí a mimikry
Lauren Rabinovitzová: Slastná pokušení: Nickelodeony, zábavní parky a předvádění ženské sexuality
Wanda Strauvenová: Dilema pozorovatele: Dotýkat se, či nedotýkat?
Lucie Česálková – Kateřina Svatoňová: Mezi malbou a šalbou. I/materiální obrazy české modernity

Rozhovor
Kateřina Krtilová: Dějiny médií a média dějin. Rozhovor s Bernhardem Siegertem

Technické informácie

Vydavateľ:
Národní filmový archiv, Praha
Jazyk:
český
Ročník:
23
Počet strán:
135
ISSN:
0862-397X