KINO IKON 1/2010

/ KINO IKON 1/2010
3,32 
1,00 
Nie je na sklade
Téma: NEUROESTETIKA, časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze, 2010
Verzia pre tlač
Zdieľam:

Anotácia

Číslo otvára ďalší text Juraja Mojžiša a Kataríny Mišíkovej o modeloch rozprávania v slovenskom filme, stále v časoch normalizácie. V rubrike Studium sa Eva Vženteková pokúsi o reinterpretáciu katolíckych filmov Štefana Uhra – v tomto čísle najmä filmu Organ. Hlavnou a celkom netradičnou témou čísla sa stalo u nás málo známe spojenie filmu s neurovedou. Blok tvorí štúdia kolektívu autorov Neuroveda a filmová veda, dopĺňa ju zasvätený úvod Zdenka Holého Neuroestetika: budúcnosť filmových štúdií? V rubrike rozhovorov uvedieme debatu Michala Michaloviča s Györgyom Pálfim rekapitulujúcu jeho doterajšiu tvorbu, a zároveň rozhovor s Brunom Dumontom o filme Hadewijch. K slovenskému filmu sa opäť vrátime v rubrike Dvojdotyk, kde sa Václav Macek a Eduard Grečner dotýkajú témy konca Koliby. Sprievodné číslo časopisu Frame sa aktuálne venuje téme „Minulosť“.

Technické informácie

Vydavateľ:
 Slovenský filmový ústav (SFÚ) v spolupráci s Vysokou školou múzických umení (VŠMU) a Asociáciou slovenských filmových klubov (ASFK)
Jazyk:
slovenský
Počet strán:
255
Väzba:
mäkká
ISSN:
1335-1893