KINO IKON 1/2017

/ KINO IKON 1/2017
3,32 
1,00 
skladom
VLOŽIŤ DO KOŠÍKA Pridané do košíka
Téma: FILMOVÉ ADAPTÁCIE, časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze, 2017
Verzia pre tlač
Zdieľam:

Anotácia

V recenzovanej rubrike STUDIUM najprv dominuje unikátna obsiahla štúdia Josefa Fulku venovaná filmu Alaina Robbe-Grilleta Eden a potom... (1970) z hľadiska jeho hudobného založenia. Článok Serialismus revisited sa – v kontexte slovenskej filmovej vedy – prvýkrát venuje koncepcii filmu ako hudobnej skladby, resp. Robbe-Grilletovej inšpirácii hudobnou seriálnou technikou ako ju reprezentuje napr. schönbergovská dodekafónia. 
Prvé číslo Kino-Ikonu určuje niekoľko rovnocenných tematických blokov. Prvý z nich je recenzovaný a venuje sa problematike filmových adaptácií. Súbor tvoria texty prednesené na seminári Evy Rosenbaumovej na rímskej Univerzite Sapienza, ktorý sa uskutočnil v decembri 2016. Okrem prieskumu obecných otázok a možností filmového adaptovania literárnych diel (Peter Michalovič) sa jednotlivé štúdie venujú konkrétnych dielam – Panne Zázračnici alebo Prípadu Barnabáša Kosa.

Technické informácie

Vydavateľ:
 Slovenský filmový ústav (SFÚ) v spolupráci s Vysokou školou múzických umení (VŠMU) a Asociáciou slovenských filmových klubov (ASFK)
Jazyk:
slovenský
Počet strán:
268 s.
Väzba:
mäkká
ISSN:
1335-1893