Andrej Tarkovskij

/ Andrej Tarkovskij
3,90 
skladom
VLOŽIŤ DO KOŠÍKA Pridané do košíka
Michal Michalovič (ed.), Slovenský filmový ústav, 2019
Verzia pre tlač
Zdieľam:

Anotácia

Texty zahrnuté do tejto publikácie pristupujú k Tarkovského dielu z rôznych perspektív. Sean Martin prechádza základnými biografickými súvislosťami Tarkovského života, zasadzuje jeho dielo do kontextu vtedajšej sovietskej kinematografie a následne sa venuje autorovým pracovným metódam, pričom pomenúva konkrétne opakujúce sa témy, motívy a tiež naratívne a štylistické postupy uplatňované v jednotlivých filmoch. Petr Král ponúka v texte Tarkovský čili Hořící dům vyhranenú filozoficko-poetickú interpretáciu režisérových filmov. Napokon Juraj Oniščenko sa vo svojej štúdii venuje uchopeniu fenoménu času a tiež tematizuje dualitu skutočnosti a sna v Tarkovského filmovej tvorbe. Súčasťou publikácie je aj biografické heslo o Andrejovi Tarkovskom a anotácie Tarkovského študentských filmov a tiež siedmich dlhometrážnych hraných filmov pre kiná.

Technické informácie

Vydavateľ:
Slovenský filmový ústav, 2019
Jazyk:
slovenský
Počet strán:
120 s.
Väzba:
brož.
ISBN:
978-80-851787-82-3