Etika režiséra – Morálny kompas pre každého filmára

/ Etika režiséra - Morálny kompas pre každého filmára
12,00 
skladom
VLOŽIŤ DO KOŠÍKA Pridané do košíka
Yvonne Vavrová, LIFE Bratislava, 2021
Verzia pre tlač
Zdieľam:

Anotácia

Kniha, ktorá je aj zároveň učebnicou mediálnej etiky, definuje postavenie režiséra ako najvyššie kompetentného a zodpovedného pracovníka pri dodržiavaní etických a morálnych princípov. Máte pocit, že morálka a etika sa vytratila z našich životov? Že otvorením mediálneho priestoru sa z mnohých filmárov a televíznych režisérov stali drzí vykrádači našich súkromných životov? Renomovaná slovenská režisérka Yvonne Vavrová s bohatou medzinárodnou filmovou a televíznou skúsenosťou  radí, ako sa vyhnúť mnohým tvorivým dilemám pri nakrúcaní. Orientuje aj bežného čitateľa, a potencionálneho účinkujúceho, že nie všetko si musí nechať páčiť od autority akou je režisér. Opiera sa o slovenské, české aj anglické Etické kódexy verejnoprávnych televízií, aby ukázala, že nie všetko umelecké je aj korektné a že slušnosť a etika je základným predpokladom práce profesionálneho režiséra.

Odborné recenzie:

„Odborných publikácií, týkajúcich sa televízie a filmu, je množstvo. Menej ich je o práci tvorivých tímov, ktoré filmy realizujú a ešte menej o ich etike alebo neetike pri tvorbe diel. A tu prichádza autorka, ktorá, pravdepodobne ako prvá, ozrejmuje etiku režiséra, tej veľmi zodpovednej, nebojím sa zdôrazniť, že najzodpovednejšej osoby v procese tvorby, keď analyzuje umeleckú funkciu režiséra hraných a dokumentárnych filmov.“ Prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.

„Významná slovenská dokumentaristka a režisérka Yvonne Vavrová problematiku profesní etiky chápe široce, věnuje se jejím dějinám a pak konkrétním etikám. Zajímají témata jako práce se skrytou kamerou, skrytým mikrofonem, problematika autorizace a vůbec autorství a jeho ochrany nikoliv jen ve smyslu autorského zákona, ale také právě ve smyslu etickém. Považuji práci Yvonne Vavrové za velmi cenný příspěvek do debaty.“  Doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc

Technické informácie

Vydavateľ:
LIFE Bratislava, 2021
Jazyk:
slovenský
Počet strán:
134 s.
Väzba:
160 x 180 mm
ISBN:
978-80-570-2246-6