Practical Dramaturgy / Praktická dramaturgia

/ Practical Dramaturgy
7,20 
Nie je na sklade
Zuzana Gindl-Tatárová, VŠMU, 2015
Verzia pre tlač
Zdieľam:

Anotácia

Na plagátoch zvykneme čítať meno dramaturga, ktorý pomohol vybrať, analyzovať či aktuálne vyložiť a neskôr aj naštudovať nejakú hru pre potreby svojej scény. Dramaturgia a scenáristika sú od seba neoddeliteľné, sú to dve strany jednej a tej istej mince. Každý scenárista skôr či neskôr na tento paradox narazí. Pokým scenáristika vyžaduje spontaneitu a originalitu, pojem dramaturgia v sebe skrýva istý odstup, analýzu, súbor praxou overených postupov, ktoré sú chrbtovou kosťou dramatického písania a celkovej výstavby dramatického diela. Ak sa na literárnej príprave scenára podieľa skúsený a tvorivý dramaturg, stáva sa de facto spoluscenáristom diela.

Technické informácie

Vydavateľ:
Vysoká škola múzických umení, 2015
Jazyk:
slovenský, english-anglický
Počet strán:
145 s.
Väzba:
brož.
ISBN:
978-80-89439-70-6