Evidencia slovenských audiovizuálnych diel a osôb pôsobiacich v audiovízii

Evidencie v slovenskej audiovízii sa realizujú na základe zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a Slovenský filmový ústav vykonáva Evidenciu slovenských audiovizuálnych diel a vedie Zoznam slovenských audiovizuálnych diel, rovnako tiež Evidenciu osôb pôsobiacich v audiovízii a vedie Zoznam osôb pôsobiacich v audiovízii. Audiovizuálny fond vykonáva Evidenciu nezávislých producentov v audiovízii a vedie Zoznam nezávislých producentov v audiovízii.


Evidencia slovenských audiovizuálnych diel

Slovenský filmový ústav v zmysle zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2015 vykonáva evidenciu slovenských audiovizuálnych diel.


Evidencia osôb pôsobiacich v audiovízii

Slovenský filmový ústav v zmysle zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2015 vykonáva Evidenciu osôb pôsobiacich v audiovízii, t. j. osôb vykonávajúcich činnosť v oblasti audiovízie na území Slovenskej republiky: a) výrobcov slovenských audiovizuálnych diel, okrem výrobcov slovenských audiovizuálnych diel, ktoré sú vyrobené výlučne na účely televízneho vysielania a sú uvádzané na verejnosti iba prostredníctvom televízneho vysielania, b) distributérov audiovizuálnych diel, c) osôb poskytujúcich technologické a odborné služby súvisiace s výrobou audiovizuálnych diel, d) prevádzkovateľov audiovizuálnych technických zariadení, e) prevádzkovateľov mediaték, f) osôb zabezpečujúcich verejné kultúrne podujatia, vzdelávacie alebo prezentačné aktivity v oblasti audiovizuálnej kultúry a priemyslu.

  • Metodické usmernenie pre oznámenie činnosti v oblasti audiovízie
  • Formulár pre oznámenie činnosti v oblasti audiovízie vo formáte
    word odt* / pdf
  • Formulár pre zmenu v údajoch oznámenia o činnosti v oblasti audiovízie vo formáte
    word / pdf / odt – pre otvorenie formulára vo formáte odt (OpenDocumet) je potrebné do koncového zariadenia inštalovať voľne stiahnuteľný software Open Office


Kontakt: Mgr. art. Lukáš Würfl, tel.: + 421 2 5710 1505
e-mail: lukas.wurfl@sfu.sk


This site is registered on wpml.org as a development site.