Výpožičné služby filmového archívu

Výpožičné služby realizuje oddelenie filmového archívu na základe objednávok žiadateľov na účely jednorazových filmových projekcií, projekcií v rámci filmových festivalov, prehliadok, výstav, stálych expozícií, vzdelávacích akcií a iných akcií pre verejnosť, ale i pre študijné účely, ako aj rôzne komerčné využitie. K slovenským filmom vyrobeným do roku 1991 zapožičiava 35 mm alebo 16 mm kópie; v prípade diel vydaných v rámci DVD produkcie SFÚ, ponúka ich žiadateľom aj na DVD nosičoch. Ak žiadateľ už vlastní originálne DVD, SFÚ mu pre potreby projekcie poskytne iba licenciu. V prípade 35 mm a 16 mm filmových materiálov je podmienkou ich zapožičania predloženie platného technického osvedčenia o spôsobilosti zariadení, ktoré budú na ich projekciu použité. Pri zahraničných tituloch je k žiadosti potrebné doložiť taktiež súhlas majiteľov práv k danému filmovému dielu. Každá výpožička je podmienená vyhovujúcim technickým stavom filmových kópií, ktoré sú v archíve SFÚ k dispozícii. Všetky podmienky týkajúce sa cien výpožičných služieb a úkonov s tým spojených sú podrobne uvedené v cenníku Výpožičného poriadku SFÚ.

Výpožičný poriadok NFA SFÚ

Loan Regulations NFA SFI

Cenník platených služieb a sadzobník poplatkov

Price List for Services and Fees

Objednávka filmu

Order of Film Loan


Kontakt: Hana Válková, vedúca oddelenia filmového archívu
tel.: + 421 2 5710 1540, 0915 736 715, e-mail: hana.valkova@sfu.sk


Ivana Vargová, tel.: + 421 2 5710 1524, 0917 437 100, e-mail: ivana.vargova@sfu.sk


This site is registered on wpml.org as a development site.