Zákonný depozit

Slovenský filmový ústav v zmysle zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Audiovizuálny zákon) vykonáva podľa § 33 ods. 1 písm. c) depozit audiovizuálií, ktoré je povinný odborne uchovávať a ošetrovať. Podľa § 34 až 36 daného zákona zároveň SFÚ zabezpečuje komunikáciu s producentmi nových slovenských audiovizuálnych diel, ktorí sú povinní do 30 dní od dátumu premiéry:
podľa § 34 odovzdať každé vyrobené audiovizuálne dielo do zbierok SFÚ k uchovaniu buď na originálnom nosiči, alebo (pokiaľ originál archivujú u iného depozitára) na nosiči dosahujúcom kvalitu originálu, spolu so sprievodnými dokumentačnými materiálmi
podľa § 36 odovzdať každé audiovizuálne dielo vyrobené s finančnou podporou štátu do zbierok SFÚ na nosiči dosahujúcom kvalitu originálu, spolu so sprievodnými dokumentačnými materiálmi. Ak audiovizuálne dielo nebolo finančne podporené zo štátnych zdrojov, potom je jeho producent povinný ponúknuť SFÚ toto dielo na zakúpenie do jeho zbierok na nosiči dosahujúcom kvalitu originálu spolu so sprievodnými dokumentačnými materiálmi.


Kontakt: Mgr. Art. Iva Sýkorová, tel.: + 421 2 5710 1530, 0907 723 971
e-mail: iva.sykorova@sfu.sk


This site is registered on wpml.org as a development site.