Anotácia

The story of three families set in the era of the major social changes brought about by the collapse of communism and the creation of democratic Czechoslovakia. Their fates are linked by Havel’s amnesty and the events in Leopoldov prison. The idea of the amnesty was to underline that the previous system of justice was dysfunctional. But there was great discontent among the prisoners and subsequently a riot broke out in Leopoldov.

>>

Dramatický príbeh troch rodín sa odohráva na pozadí veľkých spoločenských zmien, rozpadu komunizmu a vytvorenia demokratického Česko-Slovenska v roku 1989. Ich osudy sú vzájomne prepletené, spájajú ich Havlove amnestie a následné udalosti v leopoldovskej väznici. Amnestie spôsobili obrovskú nespokojnosť medzi väzňami a v Leopoldove vypukla vzbura, ktorá si vyžiadala vojenský zákrok.

Galéria
Verzia pre tlač
Zdieľam: