The Scent of Oranges | ©2019 | CZ – DE – SK | 90 min. | hraný film

Uzly a pomaranče

Réžia
Ivan Pokorný
Producent
Daniel Severa, Patrik Pašš (SK)
Námet
Iva Procházková
Scenár
Iva Procházková
Kamera
Jürgen Rehberg
Strih
Andreas Baltschun, Michal Hýka
Hudba
Jiří Hájek
Architekt
Dávid Voborský
Anotácia

Fourteen-year-old Darek lives with his father and younger sister in a small village on the Czech side of the Czech-German-Polish border. After his mother, with whom he had a very gentle relationship, dies, his life changes. His father loses his job and becomes addicted to booze. That is why the plan of his father’s old friend to breed horses together, gives the family, but particularly Darek, a new chance. The story about first love, shy touches and horses accompanying the relationship arising between Darek and the German girl Hana, takes place against this backdrop.
>>

Štrnásťročný Darek žije s otcom a mladšou sestrou v malej dedinke na českej strane česko-nemecko-poľského pomedzia. Po smrti matky, ku ktorej mal veľmi nežný vzťah, sa jeho život mení. Otec prichádza o prácu a prepadá alkoholu. A preto plán otcovho dávneho kamaráta, aby spoločne chovali kone, dáva rodine, no najmä Darkovi novú šancu. Na tomto pozadí sa odohráva príbeh o prvej láske, nesmelých dotykoch a o koňoch, ktoré sprevádzajú rodiaci vzťah Darka a nemeckého dievčaťa Hanny.

Galéria
Podrobnosti
Réžia
Ivan Pokorný
Producent
Daniel Severa, Patrik Pašš (SK)
Námet
Iva Procházková
Scenár
Iva Procházková
Kamera
Jürgen Rehberg
Strih
Andreas Baltschun, Michal Hýka
Hudba
Jiří Hájek
Architekt
Dávid Voborský
Kostýmy
Ján Kocman
Animácia
 -
Hrajú
Tomáš Dalecký, Emilie Neumeister, Stanislav Majer, Steffen Groth, Leoš Noha
Zvuk
Miroslav Hřebejk
Produkcia
Daniel Severa Production (CZ)
Koprodukcia
Česká televize (CZ), Kinderfilm (DE), Mitteldeutscher Rundfunk (DE), TRIGON PRODUCTION (SK), Rozhlas a televízia Slovenska (SK)
Rozpočet
1 253 531 €
Distribučná premiéra
DE: 03/2019, barnsteiner-film
CZ: 05/2019, Bontonfilm
SK: 06/2019, Continental film
Predchádzajúci názov
The Scent of Oranges
Verzia pre tlač
Zdieľam: