Dokumentácia

Dokumentácia SFÚ je organizačne začlenená do oddelenia dokumentácie a knižničných služieb Národného filmového archívu SFÚ. Dokumentačné zbierky, ktoré pozostávajú z tzv. dokumentačných zložiek, obsahujú textové materiály k jednotlivým slovenským a zahraničným kinematografickým a iným audiovizuálnym dielam, filmovým osobnostiam, výrobcom zvukovoobrazových záznamov a iným filmovým organizáciám, filmovým festivalom, prehliadkam a ďalším verejným udalostiam súvisiacim s audiovizuálnym dedičstvom a kinematografickou kultúrou na Slovensku. Súčasťou dokumentačných zložiek môžu byť výrobné listy, distribučné listy, tlačové správy, výstrižky z novín a časopisov, textové propagačné materiály, cudzojazyčné materiály, montážne listiny, dialógové listiny, festivalové katalógy a iné informačné materiály viažuce sa k histórii a súčasnosti filmového diania na Slovensku i v zahraničí. Dokumentácia poskytuje svoje služby registrovaným používateľom oddelenia dokumentácie a knižničných služieb v súlade s Poriadkom pre sprístupňovanie filmových kópií audiovizuálnych diel a zvukovoobrazových záznamov, archívnych dokumentov a zbierkových predmetov a s tým spojených služieb Národného filmového archívu. Medzi základné služby dokumentácie patria prezenčné výpožičné služby, t. j. vypožičiavanie dokumentačných zložiek na štúdium v priestoroch knižnice SFÚ.

Rozšírené vyhľadávanie v databáze Katalóg SFÚ – SK CINEMA

Výpožičný poriadok NFA SFÚ

Cenník platených služieb a sadzobník poplatkov
 


Prehľad základného členenia a stavu spracovania zbierok

Správu a spracovanie zbierok zabezpečujú:
Mgr. Renáta Šmatláková, Mgr. Stanislava Marendiaková, Bc. Branislav Frlička, Peter Vraštiak, Jana Jasovská,Mgr. Katarína Sámelová, PhD.


Kontakt: Peter Vraštiak, tel.: + 421 2 5710 1510, e-mail: peter.vrastiak@sfu.sk


PhDr. Jana Stradiotová, vedúca oddelenia dokumentácie a knižničných služieb
tel.: + 421 2 5710 1523, e-mail: jana.stradiotova@sfu.sk


Výpožičné hodiny
Pondelok: 9:00 – 12:00
Utorok: 9:00 – 12:00
Streda: 9:00 – 12:00 a 14:00 – 16:00
Štvrtok: 9:00 – 12:00
Piatok: nestránkový deň


This site is registered on wpml.org as a development site.