Predaj licencií
audiovizuálnych diel

Licencie k slovenských filmom poskytuje SFÚ na základe zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov – Zákon o audiovízii. Poskytuje ich predovšetkým televíznym vysielateľom, poskytuje však aj licencie na iné spôsoby ich verejného šírenia, prípadne licencie na použitie častí archívnych filmových diel do novovznikajúcich audiovizuálnych diel. Nevyhnutným predpokladom poskytnutia licencie je uzatvorenie licenčnej zmluvy, pričom zmluvné podmienky závisia vždy od konkrétneho druhu použitia diela. Obchodné rokovania smerujúce k uzatvoreniu takejto zmluvy realizuje priamo generálny riaditeľ SFÚ, na samotnej príprave zmlúv sa potom podieľajú aj ďalší pracovníci jeho oddelenia. Odvody ochranným organizáciám, autorom, výkonným umelcom a interpretom v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (Autorský zákon) zabezpečuje ekonomické oddelenie SFÚ.


 

26. 6. 2017 – obchodná verejná súťaž – 1. výzva

3. 7. 2017 obchodná verejná súťaž 2. výzva

5. 10. 2017 – obchodná verejná súťaž – 3. výzva

19. 1. 2018 – obchodná verejná súťaž – 4. výzva

24. 5. 2018 – obchodná verejná súťaž – 5. výzva

29. 10. 2018 – obchodná verejná súťaž – 6. výzva

5. 11. 2019 – obchodná verejná súťaž – 7. výzva

14. 8. 2020 – obchodná verejná súťaž – 8. výzva

21. 4. 2021 – obchodná verejná súťaž – 9. výzva

27. 9. 2021 – obchodná verejná súťaž – 10. výzva

10. 6. 2022 – obchodná verejná súťaž – 11. výzva

3. 11. 2022 – obchodná verejná súťaž – 12. výzva

21. 2. 2023 – obchodná verejná súťaž – 13. výzva

18. 5. 2023 – obchodná verejná súťaž – 14. výzva

 


Kontakt: Mgr. art. Peter Dubecký, generálny riaditeľ SFÚ
tel.: + 421 2 5710 1503, 5710 1532, e-mail: peter.dubecky@sfu.sk, sfu@sfu.sk


Ing. Dagmar Kuková, vedúca oddelenia generálneho riaditeľa SFÚ
tel.: + 421 2 5710 1521, 5710 1532, e-mail: dagmar.kukova@sfu.sk