Distribúcia

Slovenský filmový ústav ponúka na vypožičanie, resp. nájom slovenské kinematografické diela, ku ktorým vykonáva práva na základe zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii. Tie sú k dispozícii na nosičoch: 35 mm, DCP, Blu-ray/DVD pre projekcie na festivaloch, podujatiach, kinách, filmových kluboch, školách alebo iných priestoroch na Slovensku aj v zahraničí. Jednotlivé výpožičky, resp. nájom kinematografických diel na vybranom nosiči sa realizujú na základe objednávky.