Predaj archívnych záberov

Audiovizuálne materiály z Národného filmového archívu, na ktoré Slovenský filmový ústav môže poskytnúť licenciu na základe zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii, je možné kreatívne využiť v nových audiovizuálnych dielach alebo televíznych programoch, či divadelných predstaveniach, ale tiež na výstavách a ďalšími spôsobmi. Obvyklý postup na základe objednávky spočíva: 1) rešerš; 2) výber; 3) uzavretie licenčnej zmluvy so Slovenským filmovým ústavom; 4) poskytnutie vybraných záberov.


Kontakt: Ivana Vargová, tel.: + 421 2 5710 1524, 0917 437 100, e-mail: ivana.vargova@sfu.sk
Richard Kováčik, tel.: + 421 2 5710 1517, 0948 050 010, e-mail: richard.kovacik@sfu.sk