Krátkodobé projekty

„Pamäť – archív – kánon“

Oddelenie vedy a výskumu SFÚ spolupracovalo na dramaturgickej príprave a organizácii 10. ročníka medziodborového vzdelávacieho seminára KADU venovaného aj 60. výročiu vzniku Slovenského filmového ústavu – kľúčovej inštitúcie, ktorá prostredníctvom svojich rozmanitých aktivít zabezpečuje archiváciu, reštaurovanie, sprístupňovanie a popularizáciu slovenského filmového dedičstva.
Súčasťou seminára boli prednášky renomovaných hostí: britskej profesorky a šéfredaktorky časopisu Studies in Eastern European Cinema Ewy Mazierskej a tiež rumunskej teoretičky a pedagogičky, členky riadiaceho výboru Európskej siete filmových a mediálnych štúdií NECS Andrei Virginás. Počas podujatia sa uskutočnili komentované premietania filmov, prezentácie prípadových štúdií o používaní archívnych materiálov a reštaurovaní filmov aj panelová diskusiu, ktorej sa zúčastnili odborníci zo Slovenska i zo zahraničia.


Kontakt: Jana Dudková, vedúca oddelenia vedy a výskumu
tel.: + 421 2 5710 1505, e-mail: jana.dudkova@sfu.sk