Bratislava Industry Days

Bratislava Industry Days (BID) je podujatie určené predovšetkým filmovým profesionálom, ktoré sa koná vždy v marci počas Medzinárodného filmového festivalu Febiofest Bratislava. Jeho cieľom je prezentovať slovenskú kinematografiu pred medzinárodným publikom a vytvoriť väzby medzi slovenskými a medzinárodnými filmovými profesionálmi.

Hlavnou časťou BID je verejná prezentácia pripravovaných slovenských filmov určených primárne pre kiná Works in Progress. Každý rok sa na nej predstaví približne 10 projektov v rôznom štádiu vzniku – hrané, dokumentárne i animované, dlhometrážne i krátkometrážne.

Projekty sa uchádzajú o tri ceny. Najsľubnejší projekt získa cenu Best Febio Pitch Award dotovanú sumou 3000 €, o ktorej udelení rozhoduje medzinárodná porota. Partnerská cena Cineuropa Work in Progress Award zahŕňa pravidelné pokrývanie jedného projektu portálom Cineuropa, zatiaľ čo cena Pop Up Film Residency Visegrad Award umožní jednému projektu zúčastniť sa trojtýždňovej rezidencie vo Varšave spojenej s konzultáciami.

Súčasťou programu BID sú aj diskusie, prezentácie a masterclassy.

Bratislava Industry Days organizuje MFF Febiofest Bratislava a Slovenský filmový ústav s podporou Audiovizuálneho fondu. Partnermi sú Midpoint Institute, Character – Film Development Association, Cineuropa, Pop Up Film Residency, Slovenská asociácia producentov v audiovízii, Slovenská národná galéria a Creative Europe Desk Slovakia.