Inzertné a propagačné služby

Inzertné a propagačné služby poskytuje SFÚ záujemcom z oblasti audiovizuálneho prostredia v mesačníku Film.sk, časopise Kino-Ikon, ako aj v rôznych propagačných a edukatívnych materiáloch realizovaných v súvislosti s domácimi filmovými podujatiami alebo v rámci prezentácie slovenskej kinematografie v zahraničí. Možnosti inzerovania sú viaceré: využiť sa dajú vonkajšie i vnútorné plochy obálok tlačovín, prípadne ich vnútorný obsah, v ponuke je ale tiež vkladanie separátnych inzertných materiálov do hotových výtlačkov. Zadávatelia si pritom môžu vždy vybrať z celého spektra formátov inzercie a zároveň určiť jej farebné vyhotovenie. Podrobnejšie informácie o inzertných službách, ako aj potrebné technické špecifikácie sa nachádzajú v príslušnom sadzobníku.


Kontakt: Matúš Kvasnička, šéfredaktor mesačníka Film.sk
tel.: + 421 2 5273 3212, + 421 2 5710 1525, fax: + 421 2 5273 3214, e-mail: filmsk@sfu.sk


Martin Kaňuch, šéfredaktor časopisu Kino-Ikon
tel.: + 421 2 57 10 15 13, fax: + 421 2 52 96 34 61, e-mail: martin.kanuch@sfu.sk
asfk@asfk.sk, www.asfk.sk