Depozitná povinnosť

Výrobcovia slovenských audiovizuálnych diel v zmysle zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii majú podľa § 36 určenú depozitnú povinnosť. To znamená, že výrobcovia nových slovenských audiovizuálnych diel sú povinní do 60 dní od ich premiéry odovzdať každé vyrobené audiovizuálne dielo do zbierok Slovenského filmového ústavu k uchovaniu a to buď na originálnom nosiči alebo (pokiaľ originál archivujú u iného depozitára) na nosiči dosahujúcom kvalitu originálu, ale vždy spolu so sprievodnými dokumentami k tejto audiovizuálii.


Kontakt: Mgr. Art. Iva Sýkorová, tel.: + 421 2 5710 1530, 0907 723 971
e-mail: iva.sykorova@sfu.sk