Akvizičná činnosť

Povinnosti výrobcov nových slovenských audiovizuálnych diel vyplývajúce z akvizičnej činnosti v zmysle zákona č. 40/2015 Z. z. podľa § 38 sa delia podľa toho, či nové slovenské audiovizuálne dielo bolo alebo nebolo podporené z verejných prostriedkov:

1. Ak na výrobu slovenského audiovizuálneho diela boli použité verejné prostriedky, potom jeho výrobca je povinný do 60 dní od jeho premiéry bezodplatne odovzdať Slovenskému filmovému ústavu audiovizuáliu na nosiči, na ktorom zaznamenané slovenské audiovizuálne dielo dosahuje kvalitu originálu spolu so sprievodnými dokumentami k tejto audiovizuálii.

2. Ak na výrobu slovenského audiovizuálneho diela neboli použité verejné prostriedky, potom jeho výrobca je povinný do 60 dní od jeho premiéry ponúknuť na zakúpenie do zbierok Slovenskému filmovému ústavu audiovizuáliu na nosiči, na ktorom zaznamenané slovenské audiovizuálne dielo dosahuje kvalitu originálu spolu so sprievodnými dokumentami k tejto audiovizuálii.


Kontakt: Mgr. Art. Iva Sýkorová, tel.: + 421 2 5710 1530, 0907 723 971
e-mail: iva.sykorova@sfu.sk