Fotoarchív

Fotoarchív SFÚ organizačne začlenený do oddelenia dokumentácie a knižničných služieb Národného filmového archívu SFÚ obsahuje fotografické materiály (fotografie, fotonegatívy, diapozitívy, fotoalbumy, pohľadnice) súvisiace predovšetkým s výrobou slovenských filmov (pracovné zábery, fotografie z filmov) a ich propagáciou (distribučné fotografie). V zbierkach sa nachádzajú aj fotografické materiály súvisiace so zahraničnými filmami, slovenskými a zahraničnými osobnosťami, ako aj podujatiami. Fotografické materiály zaradené do archívnych zbierok sa z dôvodu ich ochrany nepožičiavajú a môžu opustiť archív iba v odôvodnených prípadoch. Fotografické materiály sú sprístupňované prostredníctvom digitálnych rozmnoženín a to na základe písomnej objednávky. Tieto a ďalšie služby Fotoarchívu SFÚ sú verejnosti poskytované v súlade s Poriadkom pre sprístupňovanie filmových kópií audiovizuálnych diel a zvukovoobrazových záznamov, archívnych dokumentov a zbierkových predmetov a s tým spojených služieb Národného filmového archívu.

Rozšírené vyhľadávanie v databáze Katalóg SFÚ – SK CINEMA

Výpožičný poriadok NFA SFÚ

Cenník platených služieb a sadzobník poplatkov


Správu a spracovanie zbierok zabezpečujú:
Mgr. art. Ján Pagáč, PhDr. Jana Stradiotová


Kontakt: Mgr. art. Ján Pagáč, tel.: + 421 2 5710 1541, e-mail: jan.pagac@sfu.sk


PhDr. Jana Stradiotová, vedúca oddelenia dokumentácie a knižničných služieb
tel.: + 421 2 5710 1523, e-mail: jana.stradiotova@sfu.sk


Výpožičné hodiny
Pondelok Piatok: podľa osobného dohovoru