Dlhodobé projekty

Dlhodobé výskumné projekty slovenského filmového ústavu sú od roku 2019 orientované predovšetkým na identifikáciu a skúmanie „bielych miest“ slovenskej kinematografie, ktoré zostali nedoskúmané v rámci dovtedy preferovaných široko poňatých historiografických projektov venovaných dejinám slovenskej kinematografie (projekty Pavla Branka, Emila Lehutu, Dejiny slovenskej kinematografie Václava Maceka a Jeleny Paštékovej z roku 1997, resp. ich rozšírené a doplnené vydania). 


 Dva dlhodobé projekty sa momentálne nachádzajú v štádiu dokončovania:

Pôsobenie Alaina Robbe-Grillet v Československu
Výskumný projekt bol realizovaný pod vedením Michala Michaloviča a jeho výsledkom je výber Robbe-Grilletových textov pod názvom “Film a jeho dvojník”, ktorý M. Michalovič nielen zostavil, ale aj preložil. Publikácia bude spolu s pripravovaným dokumentárny film o Robbe-Grilletovi súčasťou blu-ray kolekcie s filmami Muž, ktorý luže a Eden a potom…

Slovenská filmová kultúra a propaganda 1938 – 1945
Projekt filmovej historičky Petry Hanákovej založený na hĺbkovom archívnom výskume filmovej kultúry a formovania národnej kinematografie v období Slovenského štátu vyústil do prvej komplexnej monografie venovanej danému obdobiu z hľadiska sledovanej témy. Publikácia, ktorá patrí k prioritným projektom edičného oddelenia SFÚ by mala vyjsť ešte do konca roka podnázvom Máme svoj film! Slovenská filmová kultúra a propaganda 1938 – 1945.


Nové dlhodobé projekty oddelenia vedy a výskumu odštartovali v roku 2022, v súčasnosti prebieha ich riešenie:

Slovenská ranosocialistická kinematografia
Projekt voľne nadväzuje na spomínaný výskum Petry Hanákovej a tentoraz sa zaoberá sa reštartom slovenskej kinematografie po roku 1948, jej transformáciami, kultúrno-politickými vzťahmi a ideologickým kontextom. Opäť ide o projekt založený na dôkladnom archívnom výskume.

Ženské autorky slovenského filmu
Projekt reflektuje nárast dôležitosti ženských autoriek po roku 1989 a jeho ambíciou je priniesť profily a štúdie venované tomuto doposiaľ bezprecedentnému fenoménu. Pilotným výstupom projektu bude monografia Jany Dudkovej o rôznych aspektoch hybridnej tvorby Viery Čakányovej. Na projekte sa budú podieľať aj viaceré externí autori, ktorí do jeho realizácie vnesú aj žiaduci interdisciplinárny pohľad.

Herecké osobnosti slovenského filmu
Pilotný výstupom projektu bude kolektívna monografia o hereckej tvorbe Eve Krížikovej zostavovateľa Karola Mišovica, ktorej vydania je plánované na rok 2024 k herečkinmu nedožitému 90. výročiu narodenia. Projekt nadväzuje na starší počin edičného oddelenia SFÚ, monografiu Herec Ivan Palúch, a jeho zámerom je okrem iného združovať autorov pristupujúcich hereckému umeniu z pozície rôznych médií či kultúrnych kontextov.


Kontakt: Jana Dudková, vedúca oddelenia vedy a výskumu SFÚ
tel.: + 421 2 5710 1505, e-mail: jana.dudkova@sfu.sk