Cinestézia

Cieľom knižnej edície Cinestézia, ktorú časopis Kino-Ikon založil v roku 2016, je publikovanie textov, ktoré otvárajú (alebo v minulosti otvárali) nové horizonty uvažovania o kinematografii – či už o konkrétnych tvorcoch a ich dielach, alebo o rôznych aspektoch kinematografie. V edícii by mali vychádzať texty v rozsahu do 150 strán (štúdie, úvody, eseje, analýzy) od domácich autorov alebo prekladové tituly.

Zameraním edície na vybrané reprezentatívne texty chce časopis flexibilne vstupovať do dialógu na poli filmovej histórie a teórie (konferencie, diskusie, semináre) a zároveň rozširovať spoluprácu s rôznymi filmovými podujatiami – festivalmi a prehliadkami súčasného i archívneho filmu. Čerpajúc z jedinečnej pozície Kino-Ikonu, ktorého vydavateľmi sú Asociácia slovenských filmových klubov, distributér artových filmov a organizátor Medzinárodného festivalu filmových klubov Febiofest, a Slovenský filmový ústav, prevádzkovateľ Kina Lumière s Filmotékou, jediným archívnym kinom v Bratislave, má byť edícia súčasťou širšej multimediálnej platformy, ktorá ponúkne divákom, resp. čitateľom možnosť dozvedieť sa viac o filmoch, ktoré si pozreli, a o napredovaní filmovej kultúry. V pozadí tohto princípu stojí myšlienka, že písať o dejinách filmu, resp. kriticky ich komentovať, je minimálne rovnako dôležité, ako ich ukazovať.


Daniel Bird – Michael Brooke
BOROV ABECEDÁR

Borov abecedár dvojice autorov Daniel Bird – Michael Brooke predstavuje dielo a proces tvorby pôvodom poľského animátora, režiséra, výtvarníka a spisovateľa Waleriana Borowczyka prostredníctvom dvadsiatich šiestich tematických hesiel. Charakter publikácie umožňuje autorom venovať sa najpríznačnejším aspektom – animácia, erotika, montáž, plagát atď. – Borowczykovho diela.

2016, brož., 86 s., ISBN: 978-80-85187-72-4


Georges Didi-Huberman
VYJSŤ Z TEMNOTY

Vyjsť z temnoty je esej vo forme listu, ktorý francúzsky filozof a historik umenia Georges Didi-Huberman adresoval Lászlóovi Nemesovi, režisérovi filmu Saulov syn (2015). Prostredníctvom analýzy filmu skúma hranice a možnosti zobrazenia holokaustu ako jednej z najväčších katastrof 20. storočia, ktorú Nemes  označuje za „čiernu dieru uprostred nás“.

2017, brož., 48 s., ISBN: 978-80-85187-73-1


François Jost
KULT BANALITY. OD DUCHAMPA K REALITY ŠOU

Zatiaľ čo banalita nemá dejiny, kultom banality sa umelci a myslitelia 20. storočia zdajú byť priam posadnutí. Od Duchampa a jeho readymade po Warhola, ktorý zrušil hranicu medzi umením a médiami, od Pereca a jeho „podobyčajnosti“ až po sociológov každodennosti, ospevovali ikony modernity obyčajnosť.

2019, brož., 160 s., ISBN: 978-80-85187-81-6


Zodpovední redaktori knižnej edície:
Martin Kaňuch
, šéfredaktor časopisu Kino-Ikon,
tel.: + 421 2 5710 1513, e-mail: martin.kanuch@sfu.sk
Michal Michalovič, vedúci vedecko-výskumného oddelenia
tel.: + 421 2 5710 1505, e-mail: michal.michalovic@sfu.sk


Redaktčná rada časopisu Kino-Ikon a knižnej edície: Pavel Branko, Peter Dubecký, Jadwiga Hučková, Václav Kofroň, Roland-François Lack, Václav Macek, Ewa Mazierska, Peter Michalovič, Katarína Mišíková, Jelena Paštéková, Teréz Vincze, Vlastimil Zuska