Evidencia osôb pôsobiacich v audiovízii

Slovenský filmový ústav v zmysle zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2015 vykonáva Evidenciu osôb pôsobiacich v audiovízii, t. j. osôb vykonávajúcich činnosť v oblasti audiovízie na území Slovenskej republiky: a) výrobcov slovenských audiovizuálnych diel, okrem výrobcov slovenských audiovizuálnych diel, ktoré sú vyrobené výlučne na účely televízneho vysielania a sú uvádzané na verejnosti iba prostredníctvom televízneho vysielania, b) distributérov audiovizuálnych diel, c) osôb poskytujúcich technologické a odborné služby súvisiace s výrobou audiovizuálnych diel, d) prevádzkovateľov audiovizuálnych technických zariadení, e) prevádzkovateľov mediaték, f) osôb zabezpečujúcich verejné kultúrne podujatia, vzdelávacie alebo prezentačné aktivity v oblasti audiovizuálnej kultúry a priemyslu.


Kontakt: Mgr. art. Lukáš Würfl, tel.: + 421 2 5710 1505
e-mail: lukas.wurfl@sfu.sk