Náš tím

Rastislav Steranka

riaditeľ Národného kinematografického centra Slovenského filmového ústavu
zameranie: prezentácia slovenských klasických a súčasných hraných filmov
Kontakt: tel.: +421 905 539 500, e-mail: rastislav.steranka@sfu.sk

Veronika Krejčová

odborná pracovníčka Oddelenia filmových podujatí
zameranie: prezentácia slovenských hraných filmov
Kontakt: tel.: +421 905 326 333, e-mail: veronika.krejcova@sfu.sk

Tomáš Hudák

odborný pracovník Oddelenia filmových podujatí
zameranie: prezentácia slovenských dokumentárnych filmov
Kontakt: tel.: +421 905 773 804, e-mail: tomas.hudak@sfu.sk

Lea Pagáčová

odborná pracovníčka Audiovizuálneho informačného centra
zameranie: prezentácia slovenských animovaných, krátkych a filmov pre deti a mládež
Kontakt: tel.: +421 905 422 281, e-mail: lea.pagacova@sfu.sk

Miroslav Ulman

odborný pracovník Audiovizuálneho informačného centra
zameranie: vyhľadávanie, zhromažďovanie a spracovanie štatistických údajov z oblasti audiovízie
Kontakt: tel.: +421 915 717 399, e-mail: miroslav.ulman@sfu.sk