Impressum


Redakcia: edičné oddelenie SFÚ, tel.: + 421 2 5710 1513, 0907 723 970, e-mail: marian.brazda@sfu.sk


Zodpovedný redaktor: Marián Brázda
Autori textov: Marián Brázda, Marián Hausner, Rastislav Steranka, Hana Válková, Ivana Vargová, Richard Kováčik, Jaroslav Procházka, Martin Kaňuch
Tlačový servis: Simona Nôtová
Jazyková redakcia: Zuzana Dudášová
Grafické riešenie a spracovanie: Altamira Softworks, s. r. o.


Internetová stránka bola realizovaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.
© Slovenský filmový ústav, 2023