Generálny riaditeľ SFÚ

Mgr. Art. Peter Dubecký

je absolventom Filmovej a televíznej fakulty VŠMU. V pozícii generálneho riaditeľa Slovenského filmového ústavu pôsobí od roku 1998. Dôležité funkcie ale zastáva aj vo viacerých inštitúciách audiovizuálneho a kultúrneho prostredia. Je členom prezídia Slovenskej filmovej a televíznej akadémie, členom Vedeckej a umeleckej rady FTF VŠMU a viceprezidentom Slovenskej asociácie producentov v audiovízii. V roku 2012 bol menovaný za člena Rezortnej koordinačnej skupiny, ktorá je priamym poradným orgánom ministra kultúry SR v rámci národného projektu OPIS, je hlavným odborným manažérom a garantom národného projektu Digitálna audiovízia. Od roku 2015 je členom Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru. Je členom Dočasnej pracovnej skupiny pre stabilizáciu verejnoprávneho vysielateľa.
V roku 1993 sa ako jeden z hlavných zakladateľov stal predsedom Asociácie slovenských filmových klubov a až do 15. augusta 2010 pôsobil v pozícii jej štatutára (v súčasnosti je čestným predsedom). Stál tiež pri zrode MFF Febiofest,  na Slovensku bol jeho riaditeľom do roku 2015, od roku 2015 je jeho prezidentom. Bol členom porôt na mnohých významných domácich i zahraničných filmových festivaloch. Je nositeľom viacerých prestížnych ocenení, medzi inými napr. Zlatej medaily Akademie muzických umění v Prahe (za dlhoročné zásluhy o česko-slovenskú vzájomnosť v oblasti kinematografie), Výročnej ceny Asociácie českých filmových klubov, Ceny KRISTIÁN, ktorú každoročne udeľuje MFF Febiofest Praha, či Ceny Zlatý ledňáček festivalu FINÁLE Plzeň.