Výzvy pre televízie

Slovenský filmový ústav od roku 2017 realizuje obchodné verejné súťaže pre slovenské televízie prostredníctvom oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na podávanie cenových návrhov na získanie výhradných licencií z vybraných 45 TOP filmov.

Prehľad verejných obchodných súťaží a termínov ich vyhlásenia:


Kontakt: Mgr. art. Peter Dubecký, generálny riaditeľ SFÚ
tel.: + 421 2 5710 1503, 5710 1532, e-mail: peter.dubecky@sfu.sksfu@sfu.sk


Ing. Dagmar Kuková, vedúca oddelenia generálneho riaditeľa SFÚ
tel.: + 421 2 5710 1521, 5710 1532, e-mail: dagmar.kukova@sfu.sk