Mediatéka

Mediatéka SFÚ vo svojich zbierkach sústreďuje audiovizuálne diela na DVD, VHS a BLU–RAY nosičoch. Zbierky sú rozčlenené na slovenské a zahraničné zbierky a slúži výlučne na študijné účely. Výnimku tvoria diela, ku ktorým SFÚ vykonáva práva výrobcu a ktorých kópie je možné na nekomerčné účely a za príslušný poplatok poskytovať aj laickej verejnosti. Mediatéka sprístupňuje odbornej verejnosti aj audiovizuálne diela získané na základe Zákona o povinných výtlačkoch a diela podporené Ministerstvom kultúry SR. Spolupracuje pri tom s distribučnými spoločnosťami, producentmi a vydavateľmi nosičov DVD a BLU–RAY. Mediatéka archivuje aj DVD a VHS nosiče vydávané Filmovým ústavom. Záujemcom o slovenské filmy, ku ktorým práva vykonáva SFÚ a neboli doteraz vydané na DVD, zabezpečuje ich prepis na DVD podľa podmienok uvedených vo Výpožičného poriadku NFA SFÚ. Súčasťou Mediatéky je aj projekčná miestnosť pre dve osoby určená na projekcie nosičov, ktoré nie je možné zapožičať pre použitie mimo priestorov SFÚ. Podmienkou takejto projekcie je doloženie jej študijného účelu a platný preukaz do knižnice SFÚ.

Vyhľadávanie na filmovom portáli SK CINEMA v databáze Katalóg SFÚ

Cenník platených služieb a sadzobník poplatkov


Kontakt: Mgr. Jaroslav Procházka, vedúci referátu Mediatéky
tel.: + 421 2 5249 7023, e-mail: jaroslav.prochazka@sfu.sk


Otváracie hodiny
Požičovňa a študovňa

Dočasná zmena od 1.7.2024 do 31.8.2024.

Utorok: 9:00 – 12:00
Streda: 9:00 – 12:00

V OSTATNÝCH DŇOCH PO PREDCHÁDZAJÚCEJ ÚSTNEJ/PÍSOMNEJ DOHODE