Filmový archív

Filmový archív SFÚ spravuje zbierky, ktoré tvorí takmer 80 000 kotúčov filmovej suroviny. Z toho archívne zahraničné zbierky predstavujú cca jednu tretinu, zvyšok tvoria zbierky filmových materiálov k slovenským filmom. Pri zbierkach slovenských filmov to nie sú iba tituly na 16 mm a 35 mm kinofilmoch, ale tiež rôzne druhy zabezpečovacích a rozmnožovacích materiálov – negatív obrazu, negatív zvuku, duplikátny negatív, duplikačný pozitív, magnetické zvukové pásy (ruchy, šumy, hudba) a najnovšie i intermediát negatív a pozitív. V prípade filmových materiálov k zahraničným filmom archivuje Filmový archív SFÚ niekoľko tisíc 35 mm kópií filmových titulov, medzi ktorými sa nachádzajú aj diela mnohých významných svetových režisérov. Týmto spôsobom SFÚ napomáha vzdelávaniu študentov na školách s filmovým a umenovedným zameraním. Okrem zbierok filmových materiálov spravuje Filmový archív SFÚ aj rôzne druhy video nosičov – HDCAM SR 4:4:4, HDD, DCP, Digitálny Betacam, Betacam SP, DVD, SVCD, CD–R, MiniDV, DV–cam, DAT a VHS.

Vyhľadávanie na filmovom portáli SK CINEMA v Slovenskej filmovej databáze


Kontakt:
Ivana Vargová, tel.: + 421 2 5710 1524, 0917 437 100, e-mail: ivana.vargova@sfu.sk
Richard Kováčik, tel.: + 421 2 5710 1517, 0948 050 010, e-mail: richard.kovacik@sfu.sk


Výpožičné hodiny
Pondelok – Štvrtok:
podľa osobného dohovoru
Piatok: nestránkový deň