Rada SFÚ

Rada SFÚ ako orgán dohľadu okrem iných činností schvaľuje návrh rozpočtu SFÚ, návrh Výročnej správy, dlhodobé plány a koncepcie rozvoja, volí a odvoláva generálneho riaditeľa,  dohliada na dodržiavanie poslania a činností, ktoré SFÚ vyplývajú zo zákona č. 40/2015 Z.z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Má päť členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister kultúry SR.

V minulosti boli jej členmi  PhDr. Jozef Heriban; Mgr. Peter Jaroš; Mgr. Petra Kolevská; Mgr. art. Miloslav Luther; prof. Martin Šmatlák; Ing. František Gyárfáš PhD.; Mgr. Miroslav Ulman; Ing. Helena Würflová; prof. PhDr. Peter Michalovič, PhD.; prof. Ondrej Šulaj; prof. Martin Šulík, ArtD.; prof. Marek Leščák, ArtD; JUDr. Marta Franková, JUDr. Oľga Davalová.

Súčasnými členmi rady SFÚ sú:
prof. Ondrej Šulaj – predseda, Ing. Lucia Zemanová – podpredseda, prof. Dušan Dušek, JUDr. Marta Franková, PhDr. Peter Maráky.

Zápis zo zasadnutia Radu SFÚ dňa 29. mája 2024

Zápis zo zasadnutia Radu SFÚ dňa 12. marca 2024

Zápis zo zasadnutia Radu SFÚ dňa 17. januára 2024

Zápis zo zasadnutia Rady SFÚ dňa 27. apríla 2023

Výberové konanie na funkciu GR SFÚ (2023 – 2028)

    – Projekt riadenia a rozvoja SFÚ – Mgr. art. Peter Dubecký
    – príloha 1
    – príloha 2
    – príloha 3
    – príloha 4
    – príloha 5
    – príloha 6
    – príloha 7A
    – príloha 7B
    – príloha 7C

Zápis zo zasadnutia Radu SFÚ dňa 18. apríla 2023

Zápis zo zasadnutia Radu SFÚ dňa 17. febrára 2023

Zápis zo zasadnutia Radu SFÚ dňa 7. decembra 2022

Zápis zo zasadnutia Radu SFÚ dňa 6. októbra 2022

Zápis zo zasadnutia Radu SFÚ dňa 19. mája 2022

Zápis zo zasadnutia Radu SFÚ dňa 18. februára 2022

Zápis zo zasadnutia Rady SFÚ dňa 23. novembra 2021

Zápis zo zasadnutia Rady SFÚ dňa 13. septembra 2021

Zápis zo zasadnutia Rady SFÚ dňa 17. februára 2021

Zápis zo zasadnutia Rady SFÚ dňa 16. decembra 2020

Zápis zo zasadnutia Rady SFÚ dňa 24. júna 2020

Zápis zo zasadnutia Rady SFÚ dňa 29. mája 2020

Zápis zo zasadnutia Rady SFÚ dňa 17. febrára 2020

Zápis zo zasadnutia Rady SFÚ dňa 6. decembra 2019

Zápis zo zasadnutia Rady SFÚ dňa 10. septembra 2019

Zápis zo zasadnutia Rady SFÚ dňa 26. júna 2019

Zápis zo zasadnutia Rady SFÚ dňa 18. februára 2019

Zápis zo zasadnutia Rady SFÚ dňa 20. decembra.2018

Zápis zo zasadnutia Rady SFÚ dňa 26. apríla 2018

Zápis zo zasadnutia Rady SFÚ dňa 16. apríla 2018

Zápis zo zasadnutia Rady SFÚ dňa 15. februára 2018

Zápis zo zasadnutia Rady SFÚ dňa 11. decembra 2017

Zápis zo zasadnutia Rady SFÚ dňa 5. júna 2017

Zápis zo zasadnutia Rady SFÚ dňa 31. marca 2017

Zápis zo zasadnutia Rady SFÚ dňa 16. februára 2017

Zápis zo zasadnutia Rady SFÚ dňa 14. decembra 2016

Zápis zo zasadnutia Rady SFÚ dňa 28. novembra 2016

Zápis zo zasadnutia Rady SFÚ dňa 12. mája 2016

Zápis zo zasadnutia Rady SFÚ dňa 9. februára 2016

Zápis zo zasadnutia Rady SFÚ dňa 10. decembra 2015

Zápis zo zasadnutia Rady SFÚ dňa 29. októbra 2015

Zápis zo zasadnutia Rady SFÚ dňa 31. júla 2015

Uznesenia zo zasadnutia Rady SFÚ dňa 13. febrára 2015

Uznesenia zo zasadnutia Rady SFÚ dňa 8. decembra 2014

Uznesenia zo zasadnutia Rady SFÚ dňa 10. februára 2014

Uznesenia zo zasadnutia Rady SFÚ dňa 25. apríla 2013

Uznesenia zo zasadnutia Rady SFÚ dňa 15. apríla 2013

Uznesenia zo zasadnutia Rady SFÚ dňa 21. februára 2013

Uznesenia zo zasadnutia Rady SFÚ dňa 20. decembra 2012

Uznesenia zo zasadnutia Rady SFÚ dňa 23. októbra 2012

Uznesenia zo zasadnutia Rady SFÚ dňa 29. marca 2012

Uznesenia zo zasadnutia Rady SFÚ dňa 16. marca 2012

Uznesenia zo zasadnutia Rady SFÚ dňa 16. decembra 2011

Uznesenia zo zasadnutia Rady SFÚ dňa 14. marca 2011

Uznesenia zo zasadnutia Rady SFÚ dňa 19. januára 2011

Uznesenia zo zasadnutia Rady SFÚ dňa 4. augusta 2010

Uznesenia zo zasadnutia Rady SFÚ dňa 3. júna 2010

Uznesenia zo zasadnutia Rady SFÚ dňa 15. marca 2010

Uznesenia zo zasadnutia Rady SFÚ dňa 29. októbra 2009

Uznesenia zo zasadnutia Rady SFÚ dňa 23. júna 2009

Uznesenia zo zasadnutia Rady SFÚ dňa 23. februára 2009

Uznesenia zo zasadnutia Rady SFÚ dňa 3. novembra 2008

Uznesenia zo zasadnutia Rady SFÚ dňa 2. júna 2008

Uznesenia zo zasadnutia Rady SFÚ dňa 26. mája 2008

Uznesenia zo zasadnutia Rady SFÚ dňa 21. februára 2008

Uznesenia zo zasadnutia Rady SFÚ dňa 31. januára 2008