Ako objednať film

Na začiatku si je potrebné vybrať kinematografické dielo(a) a ako pomôcka na to môže poslúžiť vyhľadanie v Slovenskej filmovej databáze na filmovom portáli SK CINEMA. Slovenský filmový ústav vykonáva práva k slovenským kinematografickým dielam do roku 1997 na základe zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii.

V prípade, že nás kontaktujete, kvôli výpožičke, resp. nájmu kinematografického diela prvý krát je vhodné nám poskytnúť základné informácie o mieste premietania prostredníctvom predobjednávkového formuláru. V prípad, že ste s nami už boli v kontakte v minulosti môžete priamo použiť objednávkový formulár. Ideálne je, pokiaľ nám napíšte s dostatočným časovým predstihom vopred, najneskôr však 10 dní pre plánovaným premietaním. Pokiaľ by ste si vybrali film, na ktorý Slovenský filmový ústav nemôže poskytnúť licenciu na premietanie budeme Vás o tom informovať.

Všetky podmienky týkajúce sa vypožičania, resp. nájmu kinematografických diel sú uvedené vo Výpožičnom poriadku Národného filmového archívu SFÚ a poplatky s tým spojené sú uvedené v Cenníku platených služieb a sadzobníku poplatkov Národného filmového archívu SFÚ.


Kontakt: Ivana Vargová, tel.: +421 2 5710 1524, 0917 437 100, e-mail: ivana.vargova@sfu.sk
Richard Kováčik, tel.: +421 2 5710 1517, 0948 050 010, e-mail: richard.kovacik@sfu.sk