Systematická obnova AV dedičstva SR

Systematická obnova audiovizuálneho dedičstva SR je projekt určený na záchranu a obnovu archívnych filmových zbierok Slovenského filmového ústavu. S jeho realizáciou sa začalo už v roku 2004, od roku 2006 je financovaný vládou Slovenskej republiky. Podstata projektu spočíva v obnove filmových materiálov z pôvodných triacetátových a nitrocelulózových na omnoho trvácnejšie polyesterové. Tá sa, samozrejme, uskutočňuje až po dôkladnej diagnostike a kompletnom ošetrení originálnych rozmnožovacích materiálov. Výroba nových 35 mm materiálov pritom prebieha v renomovaných filmových laboratóriách, ktoré sa špecializujú na prácu s archívnym filmovým materiálom a vo výrobnom procese používajú najmodernejšie technológie a typy filmových surovín. Samotné práce navyše prebiehajú pod špeciálnym odborným dohľadom pracovníkov oddelenia filmového archívu SFÚ. V rokoch 2008 – 2011 bolo súčasťou projektu i digitálne reštaurovanie vybraných obnovených materiálov za účelom ich prepisu na audiovizuálne médiá určené pre potreby televízneho vysielania, digitálnej kinodistribúcie, resp. výroby DVD a Blu-ray nosičov. Od roku 2012 sa ale v rámci projektu prepisujú iba obnovené spravodajské filmové materiály, zatiaľ čo časť dokumentárnych, animovaných a hraných filmov (minimálne 1 000 kultúrnych objektov) je po laboratórnom procese zaradených do samostatného národného projektu Digitálna audiovízia. Podrobný popis projektu a jeho doterajší priebeh zaznamenávajú každoročne  Výročné správy SFÚ.


Kontakt: Hana Válková, vedúca oddelenia filmového archívu
tel.: + 421 2 5710 1540, 0915 736 715, e-mail: hana.valkova@sfu.sk