Verejné obstarávania

Verejné obstarávania realizuje Slovenský filmový ústav prostredníctvom elektronického systému Úradu pre verejné obstarávanie.
Podrobnejšie informácie o jednotlivých zákazkách je možné získať v jeho profile obstávateľa.