Filmovanie na Slovensku

Slovenská filmová agentúra (SFA) vznikla v roku 2018 ako osobitná organizačná zložka Audiovizuálneho fondu. Ak nakrúcate na Slovensku, Slovenská filmová agentúra je vašim prvým kontaktným bodom, ktorý spája profesionálov a poskytuje odborné poradenstvo. Je k dispozícii každému, kto chce na Slovensku vytvárať audiovizuálny obsah, či už ide o hraný, dokumentárny alebo animovaný film, televízny seriál alebo reklamu.

Dotácia poskytovaná Audiovizuálnym fondom pre filmové projekty realizované na Slovensku
je 33% oprávnených výdavkov rozpočtu filmového projektu.

SFA vám môže pomôcť:

  • nájsť produkčného partnera a nadviazať kontakt s miestnymi, slovenskými profesionálmi a poskytovateľmi služieb;
  • získať dôležité informácie o možnostiach nakrúcania na Slovensku;
  • s konzultáciou o dotácii na oprávnené výdavky;
  • s hľadaním lokácií a vybavením povolenia na nakrúcanie;
  • vybavením formálnych náležitostí;
  • organizáciou voľnočasových aktivít pre filmové štáby.

Primárnym poslaním SFA je pritiahnuť pozornosť producentov audiovizuálnych diel na Slovensko a zefektívniť výmenu v audiovizuálnej produkcii, predstaviť výhody filmovej produkcie ponúkané regiónmi Slovenska pre zahraničných a domácich producentov či investorov. Sekundárnym cieľom je podpora cestovného ruchu v jednotlivých regiónoch.

SFA aktívne vyhľadáva potencionálnych záujemcov o nakrúcanie na Slovensku, má na starosti poskytovanie odborného poradenstva a aktívne spolupracuje so zahraničnými filmovými komisiami a s profesijnými organizáciami pôsobiacimi v audiovízii.

SFA je členom Európskej siete filmových agentúr (EUFCN) a Medzinárodnej asociácie filmových agentov (AFCI).

Kontakt:

Zuzana Bieliková
manažérka SFA                                 
tel.: +421 905 360 033
e-mail: zuzana.bielikova@filmcommission.sk

SLOVENSKÁ FILMOVÁ AGENTÚRA
Grösslingová 53
811 09 Bratislava
Slovenská republika
www.filmcommission.sk