Kontakt

Adresa

Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32
811 09 Bratislava 1
Slovenská republika

Kontakty

telefón:
+421 2 5710 1501 – spojovateľ
+421 2 5710 1503 – sekretariát GR
fax: +421 2 5296 3461
e-mail: sfu@sfu.sk

Fakturačné údaje

IČO: 891444
DIČ: 2020831439
bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK33 8180 0000 0070 0007 0641
SWIFT: SPSRSKBAXXX