Filmy na 35 mm

Pre tradičné kiná s možnosťou projekcie z 35 mm filmových kópií  je ponuka slovenských kinematografických diel bohatá, preto nižšie nájdete odkaz na výber 35 najlepších dlhometrážnych slovenských kinematografických diel podľa publikácie Best of Slovak film 1921 – 1991 (SFÚ, 2013). Ďalšie diela zo zbierok Národného filmového archívu SFÚ nájdete v Slovenskej filmovej databáze na filmovom portáli SK CINEMA. Výpožička, resp. nájom slovenského kinematografického diela je podmienená vyhovujúcim technickým stavom 35 mm filmových kópií, ktoré sú v Národnom filmovom archíve SFÚ k dispozícii. V prípade 35 mm filmových kópií je podmienkou ich zapožičania, resp. nájmu predloženie platného technického osvedčenia o spôsobilosti zariadení, ktoré budú na ich projekciu použité.