Knižnica

Knižnica SFÚ je jedinou špecializovanou knižnicou filmologickej literatúry na Slovensku. Sústreďuje sa na získavanie najmä domácich i zahraničných publikácií s obsahovým zameraním na oblasť slovenskej kinematografie a audiovízie. Knižnica je organizačne začlenená do oddelenia dokumentácie a knižničných služieb Národného filmového archívu SFÚ.


Knižničný fond

Primárny fond knižnice SFÚ tvoria filmové knihy (teoretické, historické, estetické, biografické a iné), periodiká (akademické, odborné a populárne) a scenáre (nepublikované literárne a technické scenáre k slovenským filmom). Osobitnou súčasťou knižnice je fond Petra Mihálika, slovenského filmového teoretika a kritika.

Katalógy a bibliografie

Na orientáciu vo fonde knižnice SFÚ slúži online vyhľadávanie na filmovom portáli SK CINEMA v databáze Katalóg SFÚ, kde je tiež možné vyhľadávať aj články z časopisov a novín. V knižnici sú k dispozícii aj ďalšie sekundárne informačné zdroje ako sú bibliografické súpisy, lístkové katalógy (názvový katalóg periodík, menný a systematický katalóg kníh, menný a názvový katalóg scenárov) a iné. Tie tvoria sekundárny fond knižnice SFÚ.

Knižnično-informačné služby

Knižnica SFÚ poskytuje služby registrovaným používateľom v súlade s Knižničným a výpožičným poriadkom SFÚ. Základnými sú výpožičné služby, či už v priestoroch študovne knižnice, ale tiež mimo jej priestorov – u tých je výpožičná doba jeden kalendárny mesiac a súčasne je možné mať zapožičané spolu 5 kníh na doma. Filmové scenáre, periodiká, obrazové publikácie a referenčné príručky je možné študovať iba v priestoroch študovne knižnice, kde je tiež prostredníctvom počítačov prístup k externým licencovaným databázam.

Ako spraviť rezerváciu knižničnej jednotky?

Knižničné jednotky je možné vyhľadať na filmovom portáli SK CINEMA v databáze Katalóg SFÚ. Pokiaľ ste našli knižničnú jednotku, o ktorú by ste mali záujem, napíšte nám vopred aspoň jeden pracovný deň na e-mail: kniznica@sfu.sk. V prípade kníh a scenárov nám napíšte ich názov a signatúru (tú nájdete pri podrobnom zobrazení záznamu). V prípade periodík nám napíšte názov, rok/ročník a číslo periodika.

Licencované databázy

Používatelia služieb knižnice SFÚ môžu využívať prístup k licencovanej databáze FIAF International Index to Film Periodicals na platforme ProQuest od Medzinárodnej federácie filmových archívov (FIAF). Je to bibliografická a plnotextová databáza pre oblasť filmu a televízie (obsahuje bibliografické odkazy, vrátane abstraktov na články z viac ako 400 filmových periodík) a k vybraným viac ako 70 filmovým periodikám sú dostupné aj úplne texty článkov. Jej súčasťou je filmografická databáza Treasures from Film Archives venovaná filmom z nemej éry, ktoré sú v zbierkach filmových archívov z celého sveta.

Návšteva knižnice

AAA

Otváracie hodiny


Požičovňa a študovňa
Pondelok: 9:00 – 12:00
Utorok: 9:00 – 12:00
Streda: 9:00 – 12:00 a 14:00 – 16:00
Štvrtok: 9:00 – 12:00
Piatok: nestránkový deň

Adresa


Slovenský filmový ústav
2. podlažie
Grösslingová 32
811 09 Bratislava 1
Slovenská republika

Kontakt


Alena Zeman
Telefón: + 421 2 5710 1529
E-mail: kniznica@sfu.sk