Archív písomných prameňov

Významná zložka odelenia dokumentácie a knižničných služieb Národného filmového archívu SFÚ spravuje predovšetkým archívne fondy filmových inštitúcií a osobností filmového života. Archívne súbory obsahujú písomné dokumenty – písomnosti úradného charakteru, podniková agenda, rukopisy, korešpondencia, osobné dokumenty, ale aj fotografie, výtvarné diela, hudobné partitúry, architektonické návrhy a iné typy materiálov. Spracované fondy sú sprístupňované pre bádateľov po predchádzajúcom dohovore v súlade s Poriadkom pre sprístupňovanie filmových kópií audiovizuálnych diel a zvukovoobrazových záznamov, archívnych dokumentov a zbierkových predmetov a s tým spojených služieb Národného filmového archívu, Archívnym poriadkom a Bádateľským poriadkom Národného filmového archívu Slovenského filmového ústavu.

Rozšírené vyhľadávanie v databáze Katalóg SFÚ – SK CINEMA

Výpožičný poriadok NFA SFÚ

Cenník platených služieb a sadzobník poplatkov


Správu a spracovanie fondov a zbierok zabezpečujú:
PhDr. Jana Stradiotová, Mgr. Lucia Karellová, Mgr. Lívia Praženková


Kontakt: Mgr. Lucia Karellová, tel.: + 421 2 5710 1541, e-mail: lucia.karellova@sfu.sk


PhDr. Jana Stradiotová, vedúca oddelenia dokumentácie a knižničných služieb
tel.: + 421 2 5710 1523, e-mail: jana.stradiotova@sfu.sk


Výpožičné hodiny
Pondelok – Piatok: podľa osobného dohovoru