Evidencia slovenských AV diel

Slovenský filmový ústav v zmysle zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2015 vykonáva evidenciu slovenských audiovizuálnych diel.


Kontakt: Mgr. art. Lukáš Würfl, tel.: + 421 2 5710 1505
e-mail: lukas.wurfl@sfu.sk