Evidencie v audiovízii

Evidencie v slovenskej audiovízii sa realizujú na základe zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii.

Slovenský filmový ústav vykonáva Evidenciu slovenských audiovizuálnych diel a vedie Zoznam slovenských audiovizuálnych diel, rovnako tiež Evidenciu osôb pôsobiacich v audiovízii a vedie Zoznam osôb pôsobiacich v audiovízii.

Audiovizuálny fond vykonáva Evidenciu nezávislých producentov v audiovízii a vedie Zoznam nezávislých producentov v audiovízii.