Časopisy

Kino-Ikon – časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze je polročník venovaný teóriám, históriám a estetikám filmu. Profiluje sa ako pravidelná reprezentatívna antológia pôvodných autorských textov i prekladových štúdií súčasného myslenia o filme. Vytvára priestor pre podrobnejšiu reflexiu premien, resp. vývoja svetovej a domácej audiovizuálnej kultúry. Zameriava sa na publikovanie aktuálnych i archívnych materiálov k dejinám slovenskej  kinematografie. Kino-Ikon založili v roku 1996 pedagógovia a študenti Katedry filmovej vedy Filmovej a televíznej fakulty VŠMU. Vydavateľom je Asociácia slovenských filmových klubov, od roku 1998 v spolupráci so Slovenský filmovým ústavom. Od roku 2003 vychádza v rámci Kino-Ikonu kritická príloha Frame, ktorú pripravujú študenti filmovej vedy FTF VŠMU.

Časopis je dostupný v predajni www.klapka.sk


Kontakt: Martin Kaňuch, šéfredaktor
tel.: + 421 2 57 10 15 13, fax: + 421 2 52 96 34 61, e-mail: martin.kanuch@sfu.sk


 

Film.sk je mesačník o filmovom dianí, ktorý sa snaží zachytiť všetko dôležité v slovenskom  audiovizuálnom priestore. Medzi pravidelné rubriky Film.sk patria: kalendárium filmových podujatí doma i v zahraničí na konkrétny mesiac, rozhovory a profily osobností z oblasti filmu, recenzie, ohlasy na filmové podujatia, novinky z domácej filmovej či televíznej tvorby, problémová téma, rebríčky a kalendár výročí. Redakcia pravidelne prináša aj krátke správy z filmového diania, informácie o nových filmoch, ktoré prichádzajú do slovenských kín, multiplexov a filmových klubov a uverejňuje program bratislavských a vybraných mimobratislavských kín. Príležitostne bývajú súčasťou Film.sk tematické prílohy. Časopis vychádza pravidelne k prvému dňu mesiaca, k dispozícii je aj v elektronickej podobe na stránke www.filmsk.sk.

Časopis je dostupný v predajni www.klapka.sk


Kontakt: Daniel Bernát, šéfredaktor
tel.: + 421 2 5273 3212, + 421 2 5710 1525, fax: + 421 2 5273 3214, e-mail: filmsk@sfu.sk