Nero and Seneca | ©2019 | SK | 80 min. | hraný film

Nero a Seneca

Réžia
Marek Ťapák
Producent
Zuzana Balkóová (SK)
Námet
Edvar Radzinskij
Scenár
Zuzana Šajgalíková, Marek Ťapák
Kamera
Peter Bencsík
Strih
Matej Beneš
Hudba
Ľubica Čekovská
Architekt
Jozef Ciller
Anotácia

A stylised chamber drama, characterised by the old concept of the unities of action, place and time, offers a purely contemporary polemic about the basic values of democratic Europe in a suggestive atmosphere of a stylised meeting of characters from history.

>>

Štylizovaná komorná dráma, ktorá sa vyznačuje antickým pôdorysom jednoty miesta, času a deja, ponúka v sugestívnej atmosfére štylizovaného stretnutia historických postáv rýdzo súčasnú polemiku o základných hodnotách demokratickej Európy.

Galéria
Verzia pre tlač
Zdieľam: