Posledný autoportrét | ©2018 | SK | 72 min. | dokumentárny film

Posledný autoportrét

Réžia
Marek Kuboš
Producent
Marek Kuboš, Tibor Horváth
Námet
Marek Kuboš
Scenár
Marek Kuboš
Kamera
Marek Kuboš
Strih
Rado Dubravský, Marek Kuboš
Hudba
Marek Kuboš
Zvuk
Ján Boleslav Kladivo
Anotácia

After years of creative (non) hiatus, the well-known Slovak documentary filmmaker Marek Kuboš has completed his new film. It appears, as one might expect, to be a documentary. At first glance, that is. This cinematic hybrid is Kuboš’s unconventional attempt at self-reflection – as an artist, a son, as well as an ordinary person. Using his finished but unreleased work, he presents a singular, honest confession about why he is seriously considering ending his film career or, at least, in the form it has taken to date. Along with many well-established Slovak filmmakers, as well as everyday people, he is searching for less than simple answers to his less than simple questions.

>>

Po dlhých rokoch tvorivej (ne)absencie dokončil dokumentarista Marek Kuboš nový film. Na prvý pohľad, ako inak, dokument. Nie je to však celkom pravda. Kuboš sa v tomto umeleckom hybride pokúsil o netradičnú sebareflexiu – ako umelca, syna, ale aj obyčajného človeka. Prostredníctvom svojich dokončených, ale aj nezrealizovaných diel predstavuje ojedinelú úprimnú spoveď o tom, prečo veľmi vážne rozmýšľa nad ukončením pôsobenia na poli autorského dokumentu. Spolu s mnohými, dnes už etablovanými slovenskými filmármi, ale aj s ľuďmi zo svojich skorších filmov sa snaží nájsť na svoje neľahké otázky nie jednoduché odpovede.

Galéria
Podrobnosti
Réžia
Marek Kuboš
Producent
Marek Kuboš, Tibor Horváth
Námet
Marek Kuboš
Scenár
Marek Kuboš
Kamera
Marek Kuboš
Strih
Rado Dubravský, Marek Kuboš
Hudba
Marek Kuboš
Zvuk
Ján Boleslav Kladivo
Produkcia
PSYCHÉ film (SK)
Koprodukcia
Rozhlas a televízia Slovenska (SK)
Rozpočet
 
Podpora
Ministerstvo kultúry SR, Audiovizuálny fond, Literárny fond
Svetová premiéra
26. Art Film Fest – MFF Košice, 2018
Distribučná premiéra
SK: 09/2018, ASFK
Verzia pre tlač
Zdieľam: