The Enchanted Cave | ©2022 | SK – CZ | 100 min. | hraný film

Zakliata jaskyňa

Réžia
Mariana Čengel Solčanská
Producent
Ľubomír Slivka (SK), Dana Voláková
Námet
Mariana Čengel Solčanská
Scenár
Mariana Čengel Solčanská
Kamera
Ivan Finta
Strih
David Stachura
Hudba
Ľubica Čekovská
Architekt
Milan Býček, Peter Čanecký
Anotácia

A fairy tale set in the mining environment of the Slovak mountains. The kingdom is alive and profiting from the salt cave; however, a huge she-wolf has been guarding the entrance to the cave since one of the salt-miners’ daughters disappeared. The people suffer from a lack of salt. Courageous but quarrelling brothers – princes – are sent to kill the monster and succeed to the throne of their late father. One of the princes unfortunately falls into the little lake next to the cave and disappears in its water. Who will be able to defeat the she-wolf and find the lost prince?
>>

Rozprávkový príbeh zasadený do banského prostredia slovenských hôr. Kráľovstvo žije a profituje zo soľnej jaskyne, avšak odkedy zmizla jedna z dvoch dcér variča soli, stráži vchod do nej obrovská vlčica. Ľud trpí nedostatkom soli. Odvážnych, ale rozhádaných bratov princov vyšlú netvora zabiť a vydobyť si tým kráľovský trón po nebohom otcovi. Jeden z princov pri boji nešťastne spadne do jazierka pri jaskyni a stratí sa v jeho vodách. Kto dokáže poraziť vlčicu a nájsť strateného princa?

Galéria
Verzia pre tlač
Zdieľam: