Agave | ©2016 | SK | 91 min. | hraný film | dráma

Agáva

Réžia
Ondrej Šulaj
Producent
Patrik Pašš
Námet
Ondrej Šulaj
Scenár
Ondrej Šulaj
Kamera
Tomáš Stanek
Strih
Alena Spustová
Hudba
Michal Pavlíček
Architekt
Viera Dandová
Anotácia

Agave appears as a simple story of four protagonists – the old doctor Varga, the builder Hampel, his young wife Nadja, and the young teacher Daniel Orešanský; however, it unfolds a powerful psychological study of various characters. The story is set in the hot, dry summer of 1947. Somewhere between the scorching air and the human destinies, one can foresee the colossal and horrific turning-point of February 1948. The protagonists endeavor to conceal their agony for a long time. But once their torments and ardent emotions come to the surface, they are like a volcanic eruption.
>>
Agáva je zdanlivo jednoduchý príbeh štyroch hlavných hrdinov – starého doktora Vargu, staviteľa Hampla, jeho mladej ženy Nade a mladého učiteľa Daniela Orešanského – jedná sa však o silnú psychologickú štúdiu charakterov. Dej filmu sa odohráva v piatich mesiacoch horúceho a suchého leta roku 1947. Len kdesi v spaľujúcom povetrí, ale hlavne v ľudských osudoch už cítiť ohromný a desivý historický zlom, Február 1948. Hrdinovia sa zhrýzajú a trýznia, ale všetko je to dlho utajované v ich najhlbšom vnútri. Keď sa však vyplaví na povrch ich krutosť či vášeň, je to ako výbuch sopky.

Galéria
Podrobnosti
Verzia pre tlač
Zdieľam: