An Angel of the Lord 2 | ©2016 | CZ – SK | 99 min. | hraný film | rozprávka

Anjel Pána 2

Réžia
Jiří Strach
Producent
Svatka Peshková, Šárka Cimbalová
Námet
Božena Němcová
Scenár
Jiří Strach, Marek Epstein
Kamera
Martin Šec
Strih
Jan Mattlach
Hudba
Ondřej Brzobohatý
Architekt
Dávid Voborský
Anotácia

An Angel of the Lord 2 is a loose sequel to the successful Christmas fairy tale about the symbolic antitheses of good and evil – angel Petronel and devil Uriah who head off into the human world to find the lost apple of the Tree of Knowledge. They have to undergo many human and “divine” tests in order to fi nally discover that the road to knowledge leads largely through oneself, through the discovery of the power of friendship, love and the ability to forgive.

>>

Anjel Pána 2 je voľným pokračovaním úspešnej vianočnej rozprávky o symbolických protipóloch dobra a zla – anjelovi Petronelovi a čertovi Uriášovi, ktorí sa tento raz vydávajú na ľudský svet, aby našli stratené jablko stromu poznania. Sú vystavení mnohým ľudským i „božským“ skúškam, aby nakoniec zistil, že cesta k poznaniu vedie predovšetkým cez seba samého, cez objavenie sily priateľstva, lásky a schopnosti odpustenia.

Galéria
Verzia pre tlač
Zdieľam: