Johanna´s Mystery | ©2015 | SK – CZ | 75 min. | hraný film | rozprávka

Johankino tajomstvo

Réžia
Juraj Nvota
Producent
Marian Urban
Námet
Zuzana Lišková, Magdaléna Glasnerová
Scenár
Magdaléna Glasnerová, Zuzana Lišková
Kamera
Jan Malíř
Strih
Darina Smržová
Hudba
Sisa Michalidesová
Architekt
Miriam Struharová
Anotácia

A child is born and three fairy godmothers watch over its fate. One gives the child extraordinary attributes, the second one strews many obstacles in its path and the third advises the child on how to find happiness despite everything. However, what happens if one of the fairy godmothers fails to perform her role? A kind and wise girl, Johanna, will discover in a story full of suspense, humour and surprises. The story will also have a stubborn prince, an unfair and greedy uncle and a forgetful aunt called Tea but, above all, a lot of love which, as is the case in fairy tales, will also help Johanna overcome almost all the obstacles that fate has in store for her.
>>
Keď prichádza na svet dieťa, nad jeho osudom bdejú tri sudičky. Jedna ho obdarí výnimočnými vlastnosťami, druhá mu postaví do cesty mnohé prekážky a tretia mu poradí, ako môže napriek všetkému nájsť v živote šťastie. Čo sa však stane, ak jedna zo sudičiek, zábudlivá víla Tea, nesplní svoju úlohu? V príbehu plnom napätia, humoru a prekvapení sa o tom na vlastnej koži presvedčí láskavá a múdra dievčina Johanka. Nebude v ňom chýbať ani tvrdohlavý princ, nespravodlivý a chamtivý strýko, no najmä veľa lásky, ktorá, ako to už v rozprávkach býva, pomôže aj Johanke zdolať skoro všetky prekážky osudu.

Galéria
Verzia pre tlač
Zdieľam: