Kino-Ikon

Kino-Ikon – časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze je polročník, ktorý sa profiluje ako pravidelná reprezentatívna antológia pôvodných autorských textov i prekladových štúdií o aktuálnom filmovom myslení. Vytvára priestor pre podrobnejšiu reflexiu premien, resp. vývoja svetovej a domácej audiovizuálnej kultúry.

Kino-Ikon založili v roku 1996 pedagógovia a študenti Katedry filmovej vedy Filmovej a televíznej fakulty VŠMU. Kino-Ikon sa stal prvým a zároveň stále pôsobí ako jediný tlačený filmologický časopis na Slovensku zameraný na teórie, histórie a estetiky filmu.

Dlhodobým cieľom časopisu je pestovanie schopnosti kritického hodnotenia kinematografie, resp. najrôznejších prejavov audiovizuálnej kultúry všeobecne. Kino-Ikon chce fungovať ako základná čítanka domácich i zahraničných filmologických textov u nás. Vydavateľom je Asociácia slovenských filmových klubov, od roku 1998 v spolupráci so Slovenský filmovým ústavom.

Od roku 2003 vychádza v rámci Kino-Ikonu kritická príloha Frame, ktorú pripravujú študenti Katedry audiovizuálnych štúdií FTF VŠMU.

Od roku 2014 sa Kino-Ikon stal odborným recenzovaným časopisom.