Samota

Samota je príbehom starého farmára Jóna, ktorý je nútený vymeniť svoju farmu za život v meste, a zvedavého chlapca Ariho, ich postupného zblíženia a vzniku jedného výnimočného priateľstva.

s